Cégautó adó

Cégautó adó könyvelő iroda IPT KFT
Sokan hallották már ezt az adózási formát, de azt is tudják, hogy vannak olyan autók, ami után nem kell cégautó adót fizetni?

Mikor kell és mennyit kell fizetni?

Ez ugye sok mindentől is függ, mint minden.

A cégautó adónak az a lényege, hogy ha nem magáncélra van használva a gépjármű, hanem egy cég részéről, akkor az után adót kell fizetni. Olyan magánszemélyek is igénybe vehetik, akik magánautójuk használatát elszámoltatják cégük felé. Tehát, hogy ha van egy vállalkozásunk, akkor többszörösen át kell gondolni azt, hogy szeretnénk-e céges autót. Minden cég életében meg kell hozni bizonyos döntéseket, ez a döntés kiadással járhat. Ezért kell átgondolnunk többszörösen, hogy miként szeretnénk befektetni a cégünkbe, kell-e nekünk céges autó vagy sem és akarjuk-e állni ennek a költségét. Ha átgondoljuk, akkor egy céges autó nem rossz gondolat, hiszen elég sok mindent véghez lehet vinni, mintha egy alkalmazott gyalogszerrel menne ügyintézni. Ráadásul marketing szempontjából is kiváló gondolat egy céges autó. Sőt háziorvosoknak is lehet céges autójuk, akik nem vezetnek útnyilvántartást, pontosabban cégautó adót kell fizetniük.

Persze ez több szempontból lehet előnyös és hátrányos is egyszerre, de igyekeznünk kell az előnyöket szem előtt tartani, és úgy döntést hozni ebben az ügyben. Ha teljesen tanácstalanok vagyunk és nincs a közelünkben olyan ember, akit meg tudnánk kérdezni akkor nyugodtan járjunk utána annak, hogy a cégautó adó hogyan, mekkora összegben és milyen feltételekkel kell megfizetni. Nagyon fontos megemlíteni, hogy minden esetben annak kell fizetnie a cégautó adót akié a gépjármű. Nem lehet másra átruházni vagy nem fizetheti más, ezt nekünk kell állni és ezt nekünk kell megoldani. Persze nem könnyű arra gondolni, hogy plusz kiadást vállalunk és minden hónapban fizetnünk kell, de ennek a hasznosságát mindenkinek egyénileg kell eldöntenie. Egy cég indításakor számba kell venni az esetleges költségeket és manapság már a cégautó adó sem egy kihagyható dolog.  Fiatal cégnél még nem érdemes rögtön az elején céges autót bérelni, mert amíg nincs biztos bevétel, addig lehet, hogy csak a kiadás oldalát fogja növelni.

Elektromos autók után nem kell cégautó adót fizetni

Az új elektromos autók vásárlásának támogatása mellett az állam különböző adókedvezményekkel és illetékmentességgel igyekszik ösztönözni a környezetet egyáltalán nem vagy a hagyományosnál kevésbé szennyező autók elterjedését. Szerencsére változás nem történt a kedvezmények terén, ezért ez a cikk inkább egy áttekintés arról, hogy 2018-ban milyen szabályok vonatkoznak ezekre a kárművekre. De először nézzük át, hogy hogyan is definiálja a jogszabály a kedvezményezetti kört.

Röviden összefoglalva, amikor egy jogszabály környezetkímélő autó fogalmáról beszél, és a KöHÉM rendeletre hivatkozik, akkor a tisztán elektromos, az akkumulátorról legalább 25 km megtételére képes tölthető hibrid, az akkumulátorról legalább 50 km megtételére képes hatótávnövelt, illetve a levegőt nem szennyező, egyéb meghajtású nulla emissziós autókat kell érteni.

A cégautóadó tárgykört a Gjt szabályozza, így sokat nem kell keresgélni. A IV. szakasz (Cégautó) 16/A paragrafusának 1) pontja szerint

„Adóköteles az a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) szerinti személygépkocsi – ide nem értve a környezetkímélő gépkocsit – (a továbbiakban, e fejezet alkalmazásában személygépkocsi), amely nem magánszemély tulajdonában áll, továbbá az a személygépkocsi, amely után a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerint költséget, ráfordítást, illetve az Szja tv. szerint tételes költségelszámolással költséget, értékcsökkenési leírást (a továbbiakban költség, ráfordítás, értékcsökkenési leírás együtt: költség) számoltak el.”

A cégautóadónak tehát nem tárgya a környezetkímélő gépkocsi, így nem kell cégautóadót fizetni a háromféle elektromos hajtással ellátott, illetve a nulla emissziós autók után. A törvényben ezen a téren idén nem történt semmi változás

Mi változott 2018. január 1-én?

A környezetkímélő járműveket illetően semmi.

Még egy jó hír az elektromos autók tulajdonosainak:

Nem kell gépjármú adót sem fizetniük.

A cégautóadó bevallása, megfizetése

A cégautóadót főszabály szerint az adó alanya, speciális esetekben a költséget elszámoló, illetve a személygépkocsit használó önadózással negyedévenként, a negyedévet követő hónap 20-áig állapítja meg, vallja be és fizeti meg. Ha egy személygépkocsinak több tulajdonosa van, akkor valamennyi adóalany önállóan (tulajdoni hányada szerint) vallja be az adókötelezettségét.

Adómentesség

Mentes az adó alól az a személygépkocsi,

- melyet a személygépkocsi kereskedelemmel üzletszerűen foglalkozó személy vagy szervezet kizárólag továbbértékesítési céllal szerzett be;

- mely kizárólag halottszállításra szolgál,

- amelyet a betegségmegelőző vagy gyógyító céllal, szociális céllal, az egészségkárosodott, hátrányos helyzetűek segítésére létrehozott alapítvány, közalapítvány, egyesület, köztestület, valamint a megváltozott munkaképességű dolgozók foglalkoztatásáról és szociális ellátásáról szóló jogszabályban meghatározott célszervezet kizárólag súlyosan fogyatékos magánszemély(ek) rendszeres szállítására üzemeltet, ha működési szabályzatából, gazdálkodásából –az összes körülmény figyelembevételével –egyértelműen megállapítható, hogy az üzemeltetés ténylegesen az említett cél érdekében történik;

- amelyet kizárólag a z egészségbiztosítási szerv által –az egészségügy társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló jogszabály alapján –finanszírozott háziorvosi, házi gyermekorvosi tevékenység ellátása érdekében, valamint az egészségügyi államigazgatási szerv törvény alapján kizárólag betegségmegelőző, gyógyító, egészségkárosodást csökkentő közegészségügyi, járványügyi és egészségvédelmi alapfeladatának ellátása érdekében üzemeltetnek