Milyen adózást válasszon?

Könyvelő irodánk segítségére lesz, hogy milyen adózást válasszon.
Manapság sok fajta adózási forma létezik. Hallottunk már ezeket a kifejezéseket: EVA, KATA, KIVA, de mit takarnak ezek a szavak. Melyiket érdemes Önnek választania? Személyes adótanácsadója ebben segítségére lesz.

Kérjen időpontot és adótanácsadónk segít Önnek. itt.

Az EVA azaz egyszerűsített vállalkozói adó hatálya alá bejelentkezhet

 • az egyéni vállalkozó:
  1. az Eva tv. szerint egyéni vállalkozóként nyilvántartott személy,
  2. a közjegyző,
  3. az önálló bírósági végrehajtó,
  4. az egyéni szabadalmi ügyvivő,
  5. az ügyvéd (kivéve, amennyiben az ügyvédi tevékenységet  ügyvédi iroda tagjaként vagy alkalmazott ügyvédként folytatja)
  6. a szolgáltató állatorvosi tevékenység gyakorlására jogosító  igazolvánnyal rendelkező magánszemély,
  7. a gyógyszerészi magántevékenység folytatásához szükséges  engedéllyel rendelkező magánszemély,
  8. az egyénileg tevékenykedő európai közösségi jogász (kivéve,  amennyiben e tevékenységet ügyvédi társulás tagjaként vagy alkalmazottként végzi),
 • az egyéni cég
 • a gazdasági társaságok közül a közkereseti társaság, a betéti társaság és a korlátolt felelősségű társaság,
 • a szövetkezet és a lakásszövetkezet;
 • az erdőbirtokossági társulat;
 • a végrehajtói iroda
 • a szabadalmi ügyvivő iroda.

EVA a következő adónemeket váltja ki

Egyéni vállalkozók esetében:

 • a vállalkozói szja és a vállalkozói osztalékalap utáni adót (kivéve az evás időszakot megelőzően érvényesített olyan kedvezmények utáni adó összegét, amelyet amiatt kell megfizetnie az adózónak, mert a kedvezmény érvényesítéséhez rendelt feltételeknek nem felelt meg) vagy az átalányadót, valamint az adóalany az adóévre nem köteles a személyi jövedelemadóról bevallást benyújtani, ha arra a Szja tv. szerint kizárólag egyéni vállalkozói jogállása miatt lenne kötelezett;
 • az általános forgalmi adót.

A jogi személyek és az egyéni cégek esetében:

 1. a társasági adót;
 2. a tagnak juttatott osztalék utáni személyi jövedelemadót;
 3. a vállalkozásból kivont jövedelem utáni személyi jövedelemadót;
 4. az általános forgalmi adót.

Az evát választó új adózók bejelentkezése

Az eva-törvény hatálya alá a feltételeknek megfelelő új adózók az adóévet megelőző év december 20-áig jelentkezhetnek be az erre rendszeresített külön nyomtatványon.

A bejelentését az adózó december 20-ig minden kötelezettség nélkül írásban visszavonhatja. A bejelentkezési határidő jogvesztő, így a határidő elmulasztása esetén igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye. A bejelentés akkor tehető meg, ha az adózó már a bejelentés időpontjában megfelel az eva adóalanyiság választásának és az adóalanyiság évére vonatkozó valamennyi feltételnek, valamint nincs az állami adóhatóságnál, vámhatóságnál, önkormányzati adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása.

A már az eva-törvény hatálya alá tartozó adóalany nem köteles minden évben bejelentést tenni, ha továbbra is az eva szerint kíván adózni, ilyen esetben a NAV az adóalanyt továbbra is adóalanyként tartja nyilván. Az adózóra az adóévben nem lehet az eva-alanyra vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni, ha a bejelentkezését jogszerűen nem tehette volna meg, vagy a kijelentkezést jogszerűtlenül nem tette meg.

Az Eva mértéke

Az eva a pozitív adóalap (korrigált összes bevétel) 37 százaléka. Ha az adóalany bevétele és a számviteli törvény hatály alá nem tartozó adóalany esetében az eddig megszerzett bevétele, valamint azon összeg melyet noha még nem szerzett meg, de arról már bizonylatot állított ki együttesen meghaladja az adóalanyiság választására jogosító értékhatárt (azaz a 30 millió Ft-ot), az adóalanyiság választására jogosító értékhatárt meghaladó rész után az eva mértéke már 50 százalék.

Bővebben az adózási formákról irodánkban adunk felvilágosítást, kérjen időpontot itt.

KATA vagyis Kisadózó vállalkozások tételes adója

Mit jelent a kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA)? Kik választhatják a kisadózó vállalkozások tételes adóját? Milyen előnyökkel, milyen kötelezettségekkel jár a kisadózó vállalkozások tételes adója alá történő bejelentkezés?
A Kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló törvény értelmében 2013. januárjától egyes vállalkozók, cégek egyszerűsített rendszer szerint adózhatnak majd. Az új adózási forma neve Kisadózó vállalkozások tételes adója (KATA). Akik a kisadózó vállalkozások tételes adóját választják, azok több más adónem bevallási, és befizetési kötelezettségét teljesítik vele. Ennek az adózási formának előnye lehet a havi fix összegű, előre pontosan tervezhető adó fizetése és az adminisztráció egyszerűsödése.

Bővebben az adózási formákról irodánkban adunk felvilágosítást, kérjen időpontot itt.