Személyi jövedelemadó

Magánszemélyeknek nagyon sok fajta és féle adót kell fizetni. Első hallomásra mindenki csak az SZJA-ra gondol. Viszont ennél sokkal több adónem vonatkozhat a magánszemélyekre.

A legelső az SZJA.

Könyvelés SZJA
A személyi jövedelmet terhelő adó.

Személyi jövedelemadót a magánszemélyeknek kell fizetniük jövedelmük után. Az SZJA megfizetésével a magánszemélyek alkotmányos kötelezettségüknek megfelelően hozzájárulnak a közteherviseléshez.

A személyi jövedelemadózás az arányosság és a méltányosság elvén alapul. Célja az állami feladatok ellátásához szükséges adóbevétel biztosítása.

Főszabály szerint a magánszemély minden jövedelme adóköteles. Ettől eltérő rendelkezést csak törvény mondhat ki.

Az adó alapja az adóköteles bevételből a törvény szerint megállapított jövedelem. Az szja mértéke 2016-tól 15%.

Tudjuk, hogy más egyéb adók is terhelik a magánszemélyeket. Melyek azok? Kérjen időpontot itt

A magánszemélyeket érintő fontosabb adókedvezmények:

A személyi kedvezvény (vagy hétköznapi nyelvén fogyatékossági kedvezmény)

18 éven felüli magyar állampolgár igényelheti, aki súlyos fogyatékosságban szenved.

Súlyos fogyatékosság mértékét törvény határozza meg, orvosi igazolást kell róla kiállíttatni, ezt követően pedig minden évben igénybe vehető amíg a fogyatékosság fennáll a fogyatékos állapot kezdő napjának hónapjától addig amíg a fogyatékosság fennáll.

A személyi  kedvezmény mértéke:

Az adóév első napján érvényes havi minimálbér összegének 5%-a. A kedvezmény az adóév mindenféle bevételéből származó jövedelem adóját csökkenti, és érvényesítési határa a törvény által meghatározott felső határon figyelembevételével a fizetett adó mértékéig lehetséges. ( azaz nem lehet többet visszaigényelni mint amit adóként kifizettünk az adóév során)

Első házasok kedvezménye:

Adókedveszmények IPT Kft könyvelő iroda

A házasságkötést követő hónaptól jár, maximum 24 hónapig. ( kivéve ha a 24 hónapon belül válás történik, akkor a házasság időtartamáig jár)

2017-től új változás, hogy együttesen is igénybe vehető a családi adókedvezménnyel. Jelenleg, ha gyermek születik, illetve a terhesség 91. napjától az első házasok kedvezményét felváltja a családi kedvezmény.

2017-től megváltozik a jogszabály, és speciális esetet ad az a lehetőség, ha jelenleg valaki 2 éven belül házasodott és gyermeket is vár. Ezen esetben 2017-ben egy önellenőrzést kell benyújtani a navhoz,amin kérni lehet visszamenőlegesen is 2015-ös évig a két adókedvezményt együttesen is ( azaz az első házasok kedvezményét is lehet utólag érvényesíteni)

Az első házasok kedvezményének összege jelenleg havi 5.000 ft. Ezt bármelyik házastárs igénybe veheti, de igénybe vehető megosztva is. Igénybe vételének feltétele, hogy legyen fizetett adó, amiből érvényesíteni lehet.

További adókedvezményekre kíváncsi? Kérjen időpontot itt

Építményadó, telekadó

2016. január 15-ig van mód arra, hogy az arra kötelezett személyek szankció veszélye nélkül eleget tegyenek építmény-, illetve telekadó bevallási kötelezettségüknek. Az, hogy kiknek kell ezt a bevallást készíteniük és benyújtaniuk, számos körülménytől függ.

Építményadó

Egy  önkormányzat építményadót az illetékességi területén lévő lakás és nem lakás céljára szolgáló épületek, épületrészek (összefoglalóan építmények) után vethet ki. Az adó alanya főszabály szerint az, aki a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosa (több tulajdonos esetén a tulajdonosok tulajdoni hányaduk alapján válnak adóalannyá, azonban megállapodás alapján az adóalanyisággal kapcsolatos valamennyi joggal és kötelezettséggel egy tulajdonos is felruházható).

Telekadó

A helyi önkormányzatok az illetékességi területükön fekvő telkek után telekadót vethetnek ki. A jogszabály azonban számos földterületet kivesz a telek definíciója alól, így többek között a ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló belterületen fekvő termőföldet, a külterületen fekvő termőföldet, illetve a tanyát is, melyek után így nem keletkezik telekadó kötelezettség. Az építményadóval azonosan a telekadó alanya is főszabály szerint a naptári év első napján az ingatlan tulajdonosának minősülő személy.
Az önkormányzatok a telekadó tekintetében is szabadon dönthetnek arról, hogy az adó alapjaként a telek m2-ben számított területét (ebben az esetben az adó maximális mértéke 2016-ban 336,7 Ft/m2), vagy a telek korrigált forgalmi értékét (ez esetben az adó mértéke legfeljebb a korrigált forgalmi érték 3 százaléka) állapítják-e meg.
jogszabály telekadó tekintetében is számos mentességet határoz meg.

Bővebben az építmény és a telekadóról tájékozódjon irodánkban itt.